A专业委员会之窗

专业委员会之窗

所在位置:首页-专业委员会之窗
健康管理专业委员会开展院前急救培训!
时间:2021/3/31 15:27:16

                                                 健康管理专业委员会开展院前急救培训!


2021330日,健康管理专业委员会主任委员马仲钦到汤山园博园给园区工作人员做开园前院前急救培训!
 

版权所有©2009-2012 南京自然医学会 苏ICP备05026492号 邮编:210002 地址:南京市新街口程阁老巷18号2006室(新协和医院东院)
电话:025-86640358 传真:025-84403789 电子邮箱:zgnjnm@163.com